gevolgen brexit

Wat verandert er vanaf 1 januari 2021 door de Brexit?

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor jouw onderneming?

31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten, de Brexit. Wel geldt er een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode moet het Verenigd Koninkrijk zich nog houden aan de regels en wetten van de EU. Hierdoor is er nog niks veranderd voor burgers en bedrijven. In deze blog vertellen wij jou wat de gevolgen van de Brexit zijn voor jouw organisatie na de overgangsperiode.

Laatste nieuws over de Brexit

De EU en VK zijn momenteel in onderhandeling over de relatie na de overgangsperiode. In deze onderhandelingen wordt gesproken over de manier hoe jij als ondernemer zaken kan doen met ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk. Er is pas duidelijkheid over afspraken aan het eind van de overgangsperiode. De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2021 wanneer de EU-landen deze hebben goedgekeurd. Wat al bekend is over de Brexit is dat jij als ondernemer rekening moet houden met meer controles en administratieve handelingen wanneer jij zakendoet met het VK.

Als er op 31 december 2020 geen akkoord wordt bereikt over de voorwaarden van de Brexit, zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten met een No-deal akkoord. Wanneer dit gebeurt, gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU. De spelregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) treden dan in werking. Onderstaand lees je de gevolgen van de Brexit voor jouw organisatie. 

Diensten leveren aan het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Wanneer jij als ondernemer diensten wilt leveren buiten de EU is dit in de meeste gevallen toegestaan. In enkele gevallen heb je een vergunning nodig. Check hiervoor de wet- en regelgeving van het land waarin jij zaken wilt doen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere dingen waar jij als ondernemer naar moet kijken wanneer jij een dienst wil leveren in een land buiten de EU:

 • Check of je een visum nodig hebt. Je kunt dit navragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar je de dienst levert.;
 • Zorg voor een paspoort of identificatiebewijs wat nog lang genoeg geldig is. Soms moet jouw legitimatie nog een aantal maanden geldig zijn tijdens aankomst of vertrek;
 • Heb je algemene voorwaarden op orde. Denk hierbij ook aan diploma’s, verzekeringen en vergunningen;
 • Regel tijdelijke invoer voor jouw goederen. Wanneer jij goederen nodig hebt om jouw dienst te verrichten, moet je invoerrechten betalen. Om te voorkomen dat je dubbele invoerrechten moet betalen kun je een tijdelijke in- en uitvoervergunning of ATA-carnet vergunning aanvragen.

Goederen exporteren naar het VK

Bij het exporteren van goederen naar een land buiten de EU krijg jij als ondernemer te maken met de douane en lokale wetgeving. Ook moet jij als ondernemer rekening houden het invoerrechten. Daarbij zijn er verschillende andere stappen die jouw organisatie moet nemen om te kunnen exporteren:

 • Doe aangifte van de export bij de douane. Besteed dit bij voorkeur uit aan een douane-expediteur of vervoerder;
 • Gebruik het 0% tarief. Dit tarief mag jij als ondernemer enkel gebruiken als jouw goederen echt de EU verlaten. Bewaar daarom een kopie van de vrachtbrief of het invoerbewijs van het land van bestemming als bewijs;
 • Check of jouw goederen exportdocumenten nodig hebben. Deze kun je aanvragen bij de Kamer van Koophandel;
 • Maak duidelijke vervoersafspraken. Dit kan aan de hand van de ICC Incoterms;
 • Kies een betalingsvorm waarbij jouw organisatie zo min mogelijk risico loopt.

Diensten importeren uit het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Alle diensten die worden geïmporteerd vanuit landen buiten de EU, verleggen de BTW naar jou als ondernemer. Deze BTW staat niet vermeld op de factuur, maar moet jij wel opnemen in jouw BTW-aangifte. Doe dit ook, want deze BTW mag je aftrekken als voorbelasting. Wanneer de BTW niet verlegd mag worden, betaal jij als ondernemer de buitenlandse BTW. Deze mag je niet altijd terugvragen. 

Wanneer jouw onderneming gebruik maakt van een ZZP’er uit een land buiten de EU, moet deze een verblijfsvergunning hebben. Om te voorkomen dat jouw onderneming achteraf loonheffing moet betalen, kun je gebruikmaken van de modelovereenkomst van de KvK. Importeer jij zorgdiensten? Dan moeten deze aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoen.

Goederen importeren uit het VK

Wanneer jij goederen importeert vanuit een land buiten de EU, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk bij een NO-deal akkoord, komen er verschillende zaken kijken:

 • Doe aangifte bij de douane van de goederen die jouw onderneming importeert. Je betaalt over deze goederen belastingen en invoerrechten. Een aangifte kan je laten doen door een vervoerder of douanevertegenwoordiger;
 • Gebruik het gebruikerstarief van de goederencode bij de invoeraangifte;
 • Check aan welk land je BTW moet betalen. Je betaalt BTW aan het land waar je de goederen invoert, soms is dit een ander EU-land dan Nederland. Dit heeft invloed op je BTW-aangifte;
 • Maak in jouw administratie onderscheid in goederen die je importeert binnen- en buiten de EU;
 • Controleer welkek producteisen er gelden, of jij bijkomende heffingen moet betalen en of je een invoervergunning nodig hebt.

Hoe ga je met jouw personeel om in deze onzekere tijd?

Nu, tijdens de overgangsperiode van de Brexit, zijn de eerste gevolgen al voelbaar. Verschillende bedrijven verliezen al omzet en de toekomst is onzeker. Maar hoe zorg je voor een goede personele bezetting tijdens deze periode? Het flexibel inhuren van jouw eigen personeel kan uitkomst bieden. Door het flexibel inhuren van jouw eigen personeel via een uitzendbureau, kan jij gebruik blijven maken van jouw medewerker, maar draag jij niet de werkgeversrisico’s. Daarbij kan jij als werkgever de uren van jouw medewerker eenvoudig afschalen in mindere tijden en opschalen in betere tijden. 

Geplaatst in Opdrachtgevers.