trends toekomst

Dit zijn de markttrends voor 2025

Trends die de toekomst van jouw onderneming kunnen beïnvloeden

De zakelijke omgeving verandert snel. Neem het coronavirus. Alle organisaties introduceren thuiswerken en digitalisering maakt zijn opmars. Maar er waren al grote trends die het ondernemerschap veranderden vóór de coronacrisis. Denk hierbij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze blog vertellen wij jou welke trends jij in de toekomst kan verwachten en hoe deze trends jouw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden.

1. Flexibiliteit

Flexibiliteit wordt een steeds belangrijkere factor de komende jaren. De zakelijke markt zal zich in rap tempo blijven ontwikkelen. Maar ook de impact van deze veranderingen zal toenemen. Als jij als ondernemer niet in kan spelen op kansen die zich voordoen, of om kan gaan met bedreigingen die op jouw pad komen, wordt overleven lastig. 

Het flexibiliseren van processen en ICT is één van de mogelijkheden om jouw organisatie wendbaarder te maken. Maar ook innovatie zorgt voor flexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is lean start-up. Hierbij bedenk jij een concept/aanpassing om in te spelen op de markt. Vervolgens test je dit en pas je het aan waar nodig. Zo zorg jij ervoor dat jouw organisatie aan blijft sluiten op de wensen en behoeften van jouw doelgroep. 

2. Persoonlijkheid

De wensen en behoeften van jouw doelgroep brengt ons bij de tweede trend: klantgericht ondernemen. De massareclames van vroeger werken niet meer. In de huidige markt draait het om persoonlijke aandacht. Weet wat er bij jouw klanten speelt. Wanneer jij weet wat er bij jouw klanten speelt, kun je hen veel gerichter helpen. 

Een manier om te weten wat er bij jouw klanten speelt, is door met hen in gesprek te gaan. Heb oprechte interesse en zoek de verbintenis. Een manier om jouw klant beter te leren kennen, is het in kaart brengen van de buyer- en customer journey. Zo krijg je inzicht in wat er in de verschillende stappen van het aankoopproces van jouw klant belangrijk is. Heb jij genoeg inzichten gekregen over/van jouw klanten? Kijk dan eens wat neuromarketing voor jouw organisatie kan betekenen. 

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de introductie noemden we het kort al even. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. MVO biedt veel mogelijkheden voor jouw organisatie. Bij MVO wordt snel gedacht aan het behoud van natuur of het verminderen van CO2. Maar MVO is veel breder. Zo kan jij om de maatschappij vooruit te helpen bijvoorbeeld ook gebruik maken van een doe-het-zelf gemeenschap of iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lokaal inkopen en produceren levert ook een zeer waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Hiermee beperk je de reisafstand en daarmee de CO2-uitstoot.

4. Opkomst van samenwerkingen

Samenwerken met een andere organisatie. Het klinkt misschien gek, maar het is de trend van de toekomst. Steeds meer organisaties gaan samenwerken (met een vergelijkbare organisatie) om zo te groeien. Een partnership heeft verschillende voordelen:

  • Jij en jouw partner kunnen profiteren van elkaars reputatie. Doordat jullie niet hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden, kunnen jullie gebruik maken van elkaars klanten. Zo kun je jouw eigen klantenbestand verder uitbreiden. 
  • Je kunt gebruik maken van elkaars marketing- en distributiekanalen door elkaars content te delen. Hiermee breid je gelijk jouw eigen doelgroep uit. 
  • Wanneer de diensten vergelijkbaar zijn, kunnen jullie schaalvoordelen realiseren door gezamenlijk in te kopen en te produceren.

Let bij het selecteren van een partner wel op dat het bedrijf geen directe concurrent van jou is. Zoek naar een bedrijf wat een toevoeging kan zijn op jouw organisatie. Ook is het belangrijk dat de waarden en normen van de organisatie overeenkomen met die binnen jouw eigen bedrijf. 

5. Het belang van content

Contentmarketing wordt steeds belangrijker. Het stelt jouw bedrijf in staat om te vertellen hoe goed jij bent. Maar dan niet met zoveel woorden. Dit wordt namelijk door jouw klant als opdringerig en ongewenst ervaren. Bij contentmarketing gaat het erom dat jij relevantie en authenticiteit uitstraalt door het schrijven van artikelen of het maken van video’s. Door het creëren van content kan jij zichtbaar worden binnen het interessegebied van jouw doelgroep. Deze manier is effectiever om een relatie op te bouwen met jouw doelgroep.

Een andere kant van contentmarketing is om jouw klant om zijn/haar mening te vragen. Klanten beïnvloeden elkaar. Klanten vinden elkaars ervaring met een organisatie geloofwaardiger dan de boodschap die jij over jouw bedrijf wil uitdragen. Door jouw klanten aan te moedigen te vertellen over hun ervaring op jouw social media kanalen, kom jij als organisatie geloofwaardiger over.  

Wat zijn de trends die in de toekomst jouw onderneming gaan beïnvloeden?

Er zijn vijf grote trends die de toekomst van jouw onderneming kunnen beïnvloeden. Allereerst flexibiliteit (1), voor jou als ondernemer is het belangrijk dat jij met de markt mee kan bewegen. Ook is het belangrijk dat jij jouw klant écht leert kennen (2), zodat jij kan inspelen op zijn wensen en behoeften. Door de groeiende persoonlijkheid van klanten, is massacommunicatie niet meer effectief. Werk met content (3) zodat jij de verbinding kan vinden met jouw doelgroep. Om verder uit te breiden onder jouw doelgroep, kun je starten met partnerships met vergelijkbare organisaties (4). Tot slot wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker (5).  

Geplaatst in Opdrachtgevers.