hoe kun je reorganiseren

Hoe kun je reorganiseren?

Vier manieren om te reorganiseren en waar je aan moet denken

Hoe kun je reorganiseren? Wat zijn mogelijkheden en waar moet je aan denken als werkgever? Is ontslaan via het UWV de enige optie? Of zijn er ook andere manieren?

Bij reorganiseren zijn er vier mogelijkheden: 

  1. Herstructureren
  2. Het laten aflopen van tijdelijke contracten
  3. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst
  4. Het ontslaan van medewerkers (wegens bedrijfseconomische redenen)

Onderstaand leggen we je uit wat de verschillende manieren inhouden en waar je aan moet denken.

1. Herstructureren

Herstructurering is het scenario beste voor de medewerker. Bij herstructurering ontsla je de medewerker niet, maar kijk je of de medewerker in een andere functie of op een andere locatie aan de slag kan.  Voor jou als werkgever, wanneer het economisch gezien minder gaat, is het een dure oplossing. Mogelijk, wanneer jouw werknemer een lagere functie binnen het bedrijf gaat bekleden, is hij bereid om genoegen te nemen met een lager salaris. Hierover kunnen onderling afspraken gemaakt worden. Hiermee behoudt jouw werknemer zijn baan en jij jouw medewerker. De medewerker hoeft een lager salaris niet te accepteren. 

2. Tijdelijke contracten laten aflopen

Een methode om eenvoudig afscheid te nemen van werknemers is door aflopende contracten niet te verlengen. Wanneer tijdelijke arbeidsovereenkomsten goed geregeld zijn, zijn er slechts enkele formaliteiten en procedures die afgewikkeld moeten worden. Van belang is dat jij als werkgever minimaal een maand van tevoren bij de medewerker aangeeft dat het contract niet verlengd gaat worden. Ook dien jij als werkgever bij de Belastingdienst aan te geven dat de medewerker uit dienst treedt. Zo kan de medewerker zich in gaan schrijven bij het UWV als werkzoekende. Hierdoor maakt de werknemer aanspraak op de WW-uitkering. Door invoering van de WAB, heeft de medewerker recht op een transitievergoeding.

Ben jij tevreden over jouw werknemer, maar kan jij hem geen vast aantal uren bieden? Dan kan het inhuren van de eigen medewerker uitkomst bieden. Door de medewerker aan te melden bij een uitzendbureau, kun jij als werkgever op flexibele basis gebruik blijven maken van jouw medewerker.

3. Vaststellingsovereenkomst aangaan

Tijdens een reorganisatie kan ook een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. In deze overeenkomst kom jij, samen met jouw medewerker, tot het besluit het dienstverband te beëindigen. Het voordeel hiervan is dat er geen gerechtelijke procedures aan verbonden zijn.

Bij een VSO houden jouw medewerkers recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet er in de VSO worden opgenomen dat het voorstel tot het beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij jou als werkgever ligt. Daarbij moet de opzegtermijn in acht genomen worden. Ook mag jouw werknemer niet verwijtbaar gehandeld hebben. Denk hierbij aan diefstal of agressief gedrag. 

4. Ontslaan van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen

De laatste optie om afscheid te nemen van jouw personeel is het ontslaan van personeel. Dit kan jij als werkgever doen op grond van bedrijfseconomische redenen. Wanneer je hier aanspraak op wilt maken, toetst het UWV jouw bedrijfssituatie. Op basis van deze toets bepaalt het UWV of jij jouw medewerkers op deze grond mag ontslaan. Wanneer jij, als werkgever meer dan 20 werknemers wilt ontslaan binnen 3 maanden moet je rekening houden met de WMCO. WMCO staat voor de Wet Melding Collectief Ontslag. Een belangrijk element van deze wet is dat vakbonden en ondernemingsraden tijdig moeten worden ingelicht over de overweging tot collectief ontslag. Houdt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ook rekening met het afspiegelingsbeginsel

Wanneer jij jouw medewerkers ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen, hebben zij recht op een transitievergoeding. Heeft het betalen van deze vergoeding grote financiële gevolgen voor jouw organisatie? Dan kan je de transitievergoeding betalen over een termijn van zes maanden. Hierbij geldt wel een rente van 2% over de vergoeding. 

Hoe kun je reorganiseren?

Bij het reorganiseren van jouw organisatie, heb jij als ondernemer de vrije hand om te kiezen welke methode jij gebruikt. Herstructurering, het laten aflopen van tijdelijke contracten, het aangaan van een vaststellingsovereenkomst of het ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Ook kan je gebruik maken van de verschillende methoden om daarmee tot de beste oplossing voor jouw organisatie te komen. 

Geplaatst in Opdrachtgevers.