kleurcodes overheid

Hoe ga je als werkgever om met de kleurcodes van de overheid?

De kleurcodes van de overheid voor buitenlandse vakanties

De zomervakantie staat voor de deur, maar de corona-uitbraak is nog recent. Hoe ga je als werkgever om met medewerkers die terugkomen van hun buitenlandse vakantie? Om de veiligheid op de werkvloer te garanderen heeft de overheid kleurcodes per bestemming afgegeven. Aan deze kleurcodes zijn veiligheidsmaatregelen verbonden. In deze blog lees je wat de kleurcodes inhouden en hoe jij als werkgever hierop in kan spelen.

Voorafgaand aan de vakantie

Als werkgever is het jouw plicht om zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Attendeer daarom jouw medewerkers, voorafgaand aan de vakantie, op de risico’s die de kleurcodes met zich meedragen en de adviezen van de overheid.

Wanneer jij jouw medewerkers schriftelijk informeert over de risico’s en de gevolgen van het bezoeken van een bestemming met een bepaalde kleurcode, kan jij bij terugkomst van jouw medewerkers eisen dat zij in thuisquarantaine gaan wanneer zij een oranje of rode bestemming hebben bezocht. Op deze manier kan jij de veiligheid binnen jouw organisatie waarborgen.

Hoe zit het met de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Hebben mijn medewerkers door de WAB recht op loon wanneer er geen arbeid wordt verricht? Dit gaat niet op als de medewerker de arbeid niet wil verrichten of niet kan verrichten door eigen toedoen. Wanneer een medewerker, nadat jij hem/haar op de hoogte hebt gesteld van de risico’s en gevolgen van de kleurcodes, besluit een bestemming met grote veiligheidsrisico’s te bezoeken (oranje of rood), ben jij als werkgever niet verplicht om het loon door te betalen ten tijde van de thuisquarantaine. Hiertoe ben jij wel verplicht wanneer de thuisquarantaine tijdens de vakantiedagen valt of als de medewerker zijn werkzaamheden kan voortzetten vanuit huis.

Kleurcodes 

Voor het reizen naar het buitenland zijn door de overheid vier kleurcodes opgesteld: rood, oranje, geel & groen. Iedere code staat voor de mate van veiligheidsrisico’s. Onderstaand leggen we je uit wat de verschillende kleurcodes van de overheid betekenen en hoe jij hier het best op kan inspelen met jouw organisatie.

Code groen

Bestemmingen met een groene veiligheidscode zijn landen of gebieden met vergelijkbare veiligheidsrisico’s als in Nederland. Wanneer de medewerker terug is in Nederland kan hij/zij direct aan de slag, er zijn geen aanvullende maatregelen.

Wordt een medewerker ziek na terugkeren uit een groen land? Dan heeft hij recht op doorbetaling van het loon gedurende de periode dat hij/zij niet in staat is om te werken.

Code geel 

Afhankelijk van de situatie, kan een gele bestemming aanvullende veiligheidsmaatregelen vereisen:

  • Wanneer de code gedurende de vakantie van de medewerker geel blijft of groen wordt, kan de medewerker na de vakantie op locatie aan het werk zonder aanvullende maatregelen. Wordt de medewerker na terugkomst ziek? Dan heeft hij/zij recht op doorbetaling van het loon tijdens ziekte.
  • Deze doorbetaling van het loon geldt ook wanneer de veiligheidscode tijdens de vakantie van de medewerker van geel naar oranje of rood is veranderd. Verandert de kleurcode naar oranje of rood? Vraag dan je medewerker in thuisquarantaine te treden.
  • Als er voor vertrek tekenen waren dat de kleurcode van de overheid zou veranderen van geel naar oranje of rood, dan vervalt in basis de loondoorbetalingsverplichting.
Code oranje 

Code oranje betekent dat de Nederlandse overheid een negatief reisadvies heeft afgegeven voor de bestemming vanwege veiligheidsrisico’s. Ook kan het land hebben aangegeven geen Nederlandse toeristen te willen ontvangen.

  • Laat, om de veiligheid van andere werknemers te waarborgen, de medewerker twee weken in thuisquarantaine treden. Biedt hem een veilige werkplek en laat hem niet op locatie komen.
  • Wanneer de medewerker tijdens de thuisquarantaine zijn/haar werkzaamheden niet kan verrichten, heeft hij in principe geen recht op loondoorbetaling door het genomen risico.
  • De medewerker heeft wél recht op doorbetaling van het loon als hij/zij een deel van zijn/haar thuisquarantaine uitzit tijdens de vakantiedagen.
Code rood

Bestemmingen met code rood hebben hoge veiligheidsrisico’s. Daarom raadt de Nederlandse overheid het reizen naar deze bestemmingen met klem af.

  • Bij bestemmingen met een rode kleurcode is het dringende advies om de medewerker een veilige werkplek te bieden. Laat de medewerker twee weken in thuisquarantaine gaan.
  • Medewerkers die na terugkeer van een rode bestemming hun werk niet kunnen uitvoeren, hebben geen recht op doorbetaling van het loon.
  • Wanneer de medewerker vanuit de veilige werkplek verder door kan werken, heeft hij/zij wel recht op doorbetaling van het loon aangezien er arbeid wordt verricht. De medewerker heeft ook recht op loon tijdens de vakantiedagen.

Hoe ga je als werkgever om met de verschillende kleurcodes van de overheid?

Breng je medewerkers schriftelijk op de hoogte van de risico’s en gevolgen van de kleurcodes van de overheid. Mogelijk kiezen zij dan een veiligere bestemming. Komt jouw medewerker terug van een bestemming met een oranje of rode kleurcode? Laat hem in thuisquarantaine treden om zijn/haar eigen veiligheid en die van andere medewerkers te waarborgen. Is het voor deze medewerkers (door ziekte) niet mogelijk om vanuit huis door te werken? Dan ben jij als werkgever in basis niet verplicht om loon door te betalen tijdens de thuisquarantaine. Dit gaat alleen op wanneer er vooraf aanwijzingen waren dat de bestemming een verhoogd veiligheidsrisico had.

Geplaatst in Opdrachtgevers.