kan ik gebruik maken van de now 2.0

Kan ik gebruik maken van de NOW 2.0?

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid periode 2

Sinds 6 juli 2020 is de NOW 2.0 ingegaan. De NOW 2.0 is de tweede aanvraagperiode van de NOW, wat staat voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020. Wanneer kun je gebruik maken van de NOW 2.0? En hoe helpt de NOW 2.0 jouw bedrijf? In deze blog vertellen we jou wat de NOW 2.0 inhoudt. Ook leggen we uit waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de NOW 2.0. 

Wat is de NOW 2.0?

De NOW 2.0 is de opvolger van de eerdere Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door de NOW, staat het UWV jou bij in het betalen van de loonkosten. Hierdoor worden banen behouden. De NOW 2.0 verlengt de steunmaatregelen met vier maanden. In de NOW 2.0 ondersteunt het UWV jou in het betalen van de loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Net zoals bij de eerste periode van de NOW, wordt bij de tweede periode maximaal 90% van de loonsom betaald vanuit het UWV. De vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies. Het voorschot wordt berekend op basis van het omzetverlies en de loonkosten van maart 2020. 

Wanneer kun je gebruik maken van de steunmaatregelen?

Als jij als werkgever aanspraak wilt maken op de tweede periode van de NOW, moet je een omzetverlies van 20% verwachten. Het omzetverlies wordt berekend over een periode van 4 maanden. Afhankelijk van jouw situatie start deze periode op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als werkgever mag jij gebruik maken van de tweede periode, ongeacht of je gebruik hebt gemaakt van de eerste periode van de NOW. Wel zijn er andere voorwaarden:

  • Je betaalt je werknemers volledig door tijdens de periode dat je de NOW-vergoeding ontvangt; 
  • Ontsla werknemers niet wegens bedrijfseconomische redenen. Wanneer dit wel gebeurt, wordt de vergoeding verlaagd;
  • Meldt direct eventuele veranderingen die invloed hebben op de vergoeding;
  • Dien na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling in. Deze opgave moet voorzien zijn van een accountantsverklaring.

De uitbetaling van de NOW 2.0

Wanneer jij als werkgever gebruik maakt van de NOW 2.0, wordt maximaal 90% van de loonsom vergoed vanuit het UWV. De vergoeding is voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Als werkgever krijg jij vanuit het UWV 90% van de loonkosten vergoed, als je een omzetdaling van 100% verwacht. Verwacht jij een kleinere omzetdaling? Dan neemt de vergoeding vanuit het UWV met hetzelfde percentage af. 

  • Bij het indienen van een aanvraag tot tegemoetkoming, moet jij als werkgever aangeven wat jij verwacht aan omzet te verliezen. Geef bij de aanvraag aan in welke periode jij je omzetverlies verwacht. Doe dit zo realistisch mogelijk. Je voorkomt zo dat je na de vergoedingsperiode een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen. 
  • Wanneer het UWV jouw aanvraag heeft goedgekeurd, streven ze ernaar om binnen twee tot vier weken een voorschot te betalen. Het voorschot is 80% van de totale vergoeding en wordt over twee perioden van twee maanden betaald. 

Kan ik gebruik maken van de NOW 2.0?

Ja, jij kunt als werkgever gebruik maken van de NOW 2.0. Ook wanneer jij al gebruik hebt gemaakt van de eerste periode van de NOW. Dien jouw aanvraag voor 1 september 2020 in. Daarna sluit de aanvraagperiode. De belangrijkste voorwaarde van de NOW is dat jouw organisatie op het gebied van personeel blijft draaien zoals het deed voor de crisis. Het doel van de NOW is om de banen van zowel flex- als vaste krachten te behouden. De vergoeding om de loonsom te betalen, kun je aanvragen via het UWV. Als het UWV jouw aanvraag goedkeurt, ontvang jij een voorschot van de loonsom binnen twee tot vier weken na de aanvraag.

Geplaatst in Opdrachtgevers.